Nieuwsbrief juli 2021 Nieuwsbrief juli 2021

Waar blijft de nieuwsbrief? Deze vraag stemde ons gelukkig, want het blijkt dat het gelezen wordt en iets toevoegt aan het wonen in het dorp Simonshaven en de polder er omheen. Wel…. De schrijver was twee weken met vakantie, dat verklaart gelijk de verspreiding halverwege de maand. De volgende nieuwsbrief kunt u eind augustus verwachten en daarna weer, zoals inmiddels gebruikelijk, aan het einde van iedere maand.
Naar aanleiding van het bovenstaande zou het fijn zijn wanneer er iemand van uit de dorpsgemeenschap zou willen meeschrijven aan deze nieuwsbrief. Dus, vind je het leuk om te schrijven en mee te willen werken aan het tot stand komen van de nieuwsbrief? Neem dan contact met ons op via beheerder@kerksimonshaven.nl.

Zomer in Simonshaven
Nu we weer meer mogen en kunnen doen, gaan er weer meer activiteiten plaatsvinden in zowel het Witte Kerkje als ook in de Hoeksteen. We zorgen ervoor dat iedereen wordt ontvangen in een verzorgde omgeving. Maar vooral voor het buitengebeuren, tuin en begraafplaats komen we in de zomer handen te kort. Grasmaaien en onkruid wieden! Wie komt ons een of twee uurtjes helpen op maandagmorgen in de even weken?? Info bij Fred van Mourik, Ring 61.

Diensten in het Witte Kerkje 
 
18 juli     10.00 uur                 ds. Edwin de Jong

25 juli    10.00 uur                geen dienst
1 aug.    10.00 uur                ds. Edwin de Jong
8 aug.    10.00 uur                 geen dienst
15 aug.  10.00 uur                 mevr. Anneke Klavers
22 aug.  10.00 uur                 geen dienst
29 aug.  10.00 uur                 ds. Edwin de Jong

In de maanden juli en augustus valt de dienst in het Witte Kerkje uit op drie zondagen. Vanaf september is er weer gewoon elke week een dienst.

De schijnwerper op: het Witte kerkje en de Hoeksteen
Op vrijdag 2 juli jl. was het een bijzondere dag. Op deze dag werden bij notaris Ouwerkerk te Spijkenisse twee stichtingen opgericht.
De eerste is “Stichting vrienden van het Witte Kerkje”.  Deze stichting is in het leven geroepen om er met heel veel mensen voor te zorgen dat ons mooie kerkje kan blijven bestaan. Vriendschap is iets moois en moet van twee kanten worden onderhouden. Wij gaan er zeker ons best voor doen! We hopen dat de dorpsbewoners zich hieraan willen gaan verbinden. Wat we voor elkaar kunnen betekenen komt in een volgende nieuwsbrief aan de orde.
De tweede stichting is “Stichting cultureel podium het Witte Kerkje”. Deze stichting heeft als doel veel mensen vanuit Simonshaven en de wijdere omgeving laten genieten van de ambiance van het kerkje. Dit willen we bereiken door het geven van concerten, tentoonstellingen, lezingen, etc. Alle informatie komt binnenkort op de website en natuurlijk via de nieuwsbrief.

Nu er meer ruimte is binnen het beleid rondom de verspreiding van het coronavirus, gaan ook de wekelijkse activiteiten in het Witte Kerkje en de Hoeksteen binnenkort weer van start. Voorlopig wel met nog 1,5 meter afstand tussen bezoekers die niet tot hetzelfde huishouden behoren, maar dat is goed mogelijk.

Activiteiten in het Witte kerkje
Wekelijks repeteren er drie koren in ons kerkje.
  • Kleinkoor INCANTO. Een klassiek ensemble met geoefende amateurzangers. Zij zingen een breed klassiek repertoire en repeteren om de veertien dagen op dinsdagmiddag van 13.30 – 15.30. Wanneer zij precies starten in nog niet bekend.   info: anjasings@gmail.com.
  • Op woensdagavond van 20.00 – 22.00 uur, om de veertien dagen, zijn de repetities van muzikaal ensemble Musica Cordis (muziek uit het hart). Ook dit koor heeft een klassiek repertoire en zingt de liederen a capella. Zij starten in september.
Info: katarinab@live.nl.
  • Op donderdagavond van 20.00 – 22.15 uur gaat het Gemengd Koor Spijkenisse, of wel GKS, repeteren. Zij hebben een breed repertoire en zingen met begeleiding. Zij starten de repetities vanaf oktober. Info: marjanadvokaat@gmail.com.

Concertreeks in Simonshaven
Beschrijving: Klavecimbel | Muziekacademie Den HaagWe zijn heel trots te kunnen vertellen dat de kaartverkoop voor de concertreeks “Barok in Simonshaven” van start is gegaan. Deze concerten in het Witte Kerkje worden georganiseerd door theater de Stoep. Informatie hierover en kaartverkoop gaan via de website van de Stoep. De kaarten kosten €17,50 per avond of voor de gehele serie van 5 concerten €75.00. Ook zijn aan de ingang losse kaarten te verkrijgen, afhankelijk van het toegestane aantal bezoekers. Het eerste concert, met muziek geïnspireerd door de Italiaanse componist Tomasso Albinoni, vindt plaats op 15 oktober. De volgende concerten zijn op 17 december, 28 januari, 25 maart en 20 mei.

Activiteiten in de Hoeksteen
Op het moment van schrijven is nog niet helemaal bekend welke activiteiten in de Hoeksteen gaan plaatsvinden op de dinsdagmiddagen. We hopen vanaf september weer diverse leuke, ontspannende en verbindende activiteiten te kunnen aanbieden. Hou de nieuwsbrief in de gaten! Heeft u als dorpsbewoner een idee? Laat het ons weten zodat we er samen verder over kunnen nadenken. 
Voor nu is het volgende bekend:
  • Op woensdagavond Yoga, info: s.sint.shantijoga@hetnet.nl
  • 2 augustus: Handige dames
Contact: Tammy van der Stelt, 06-10969735
  • 15 juli en 19 augustus Bijbel gespreksgroep. Info: edwinmdejong@gmail.com

Gratis nieuwsbrief
Het blijkt dat niet iedereen in het buitengebied de nieuwsbrief bezorgd krijgt. Ken je zo iemand? Geef dan het mailadres op en voortaan krijgt deze persoon maandelijks de nieuwsbrief via de e-mail toegestuurd. Berichtje naar: beheerder@kerksimonshaven.nl.
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Protestantse Gemeente Simonshaven-Biert en verschijnt maandelijks. Voor meer informatie:
Lageweg 1-2 Simonshaven
Bankrekening: NL15INGB0008801821
www.kerksimonshaven.nl of beheerder@kerksimonshaven.nl
 
terug