Nieuwsbrief maart 2022 Nieuwsbrief maart 2022
We mogen weer!
Wat ontzettend fijn dat de beperkende maatregelen die de corona pandemie ons oplegde bijna geheel zijn verdwenen. We kunnen dan ook weer allerlei activiteiten met meer bezoekers gaan voorbereiden. Maar uit eigen ervaring…. Blijf voorzichtig!
Er is inmiddels weer overleg met het Oranjecomité en het Sinterklaascomité om met Koningsdag op 27 april weer een activiteit te organiseren voor het hele dorp! En er zijn nog veel meer plannen. Simonshaven is een bruisend dorp! Dat gaan we merken de komende maanden! In de volgende nieuwsbrief leest u daar meer over.

Resultaat actie voor de voedselbank
In de eerste week van februari was er een voedselinzameling voor de Voedselbank Spijkenisse en op 6 februari werd er in de kerk ook een collecte gehouden voor de Voedselbank. Een delegatie van het bestuur van de Voedselbank was uitgenodigd om op 8 februari de opbrengst in ontvangst te nemen. In een gezellige bijeenkomt met een aantal belangstellenden in de Hoeksteen werd de actie toegelicht. Er stond een volle tafel met voedselproducten en met een cadeaubon werd de opbrengst van de collecte plus enkele giften van in totaal € 185 symbolisch overhandigd. De bestuursleden hebben de werkzaamheden van de Voedselbank uitgebreid toegelicht en vragen beantwoord. Volgend jaar krijgt de actie waarschijnlijk een vervolg. Het bestuur van de Voedselbank dankt de kerkenraad hartelijk voor de voedselinzameling en de opbrengst van de collecte.

Diensten in het Witte Kerkje
Elke dienst begint om 10.00 uur. Na afloop van de dienst (± 11.00 uur) is er koffie en thee in de Hoeksteen. Dorpsgenoten die gezellig willen langskomen zijn van harte welkom!
 

6   maart          10.00 uur               ds. Edwin de Jong – na de dienst is er een gemeentebijeenkomst waarbij we ook samen eten.
13 maart         10.00 uur               ds. Corrie Pronk     
20 maart         10.00 uur               ds. Edwin de Jong – Simonsviering 
27 maart          10.00 uur               dhr. Rob van Mourik

Activiteiten kalender  De Hoeksteen  
 7  maart          Handige dames, 13.00 uur
 8  maart          Sjoelcompetitie in de Hoeksteen, iedereen welkom! 14.30 uur
16 maart          Gemeenteraadsverkiezingen in de Hoeksteen
17 maart          Bijbel gespreksgroep, 10.00 uur
22 maart          Simonshaven ontmoet,
                        17.00 uur wereldgerechten
                        Wilt u met ons mee-eten? Dan graag een mailtje naar 
                        beheerder@kerksimonshaven of een briefje in de brievenbus bij de 
                        Hoeksteen zodat we weten op hoeveel personen we mogen rekenen. 
                        De kosten zijn € 5,00 p.p.

25 maart         Concert Barok in Simonshaven, 20.15 uur
29 maart         Leesgroep, 19.30 uur

De schijnwerper op: Concert in het Witte kerkje
Ook de concertreeks kan weer doorgaan. Dit keer treedt Johannette Zomer en Mike Fentross op. Johannette Zomer is al jarenlang een fenomenale en veelzijdige zangeres. De lange reeks recensies spreken alle van een uitzonderlijk talent, een sopraan met intimiteit en uitbundigheid, met dramatiek en dartele virtuositeit, met een zuiverheid als een engel. Ze laat het dankbare publiek steeds weer achter in ontroering en vreugde. Ook heeft zij internationale faam verworven met haar vele cd’s en buitenlandse concerten.

Dit concert wordt Johannette begeleid door Mike Fentross. Hij studeerde luit en barokgitaar en is artistiek leider van La Sfera Armoniosa en docent aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.

Kaarten kosten 17,50 Euro en kunnen besteld worden via de website van theater de Stoep: www.theaterdestoep.nl. Ook het komende seizoen heeft de directie van de Stoep weer vijf concerten gepland in ons mooie kerkje. Het repertoire wordt iets uitgebreid en is zeker de moeite waard. Houd dus de brochure van de Stoep in de gaten.

Simonsviering
Toen mijn dochters jonger waren, hadden we gesprekskaartjes die konden helpen om soms verrassende inzichten te geven in bepaalde situaties. Eén van die vragen was: ‘Zou het ook anders kunnen?’ Die vraag zou je ook toe kunnen passen op één van de belangrijkste dingen die we doen als kerk, namelijk de dienst op zondagochtend. Waarom doen we eigenlijk wat we doen? En zou het ook anders kunnen?
Die laatste vraag willen we gaan verkennen in een serie bijzondere diensten die we de naam ‘Simonsviering’ hebben gegeven. De Simonsvieringen vinden plaats op het gebruikelijke tijdstip: zondagochtend om 10.00 uur. Binnen de dienst zullen we ruimte nemen om andere en vernieuwende elementen een plek te geven.
De eerste Simonsviering zal plaatsvinden op zondag 20 maart. Van harte welkom!

Stilte …
Het carnaval is op woensdag 2 maart voorbij en dan begint op de kerkelijke kalender de voorbereidingstijd op het Paasfeest. De afgelopen twee jaar hebben we door de corona maatregelen veel dingen niet kunnen doen. Nu alles weer opengaat, sta je misschien te popelen om weer te beginnen met van alles en nog wat. Dat is begrijpelijk en ook goed! Toch heeft de periode tussen carnaval en Pasen vanuit de traditie ook iets meditatiefs. Verstilling kan helpen om je te realiseren wat je echt belangrijk vindt. Hoe vind jij momenten om af en toe even stil te zijn? ds. Edwin de Jong

“Silence isn’t empty. It is full of answers.”

Gratis nieuwsbrief
Wilt u de nieuwsbrief voortaan per mail ontvangen? Of kent u zo iemand? Geef dan het mailadres door aan: beheerder@kerksimonshaven.nl.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Protestantse Gemeente Simonshaven-Biert en verschijnt maandelijks. www.kerksimonshaven.nl beheerder@kerksimonshaven.nl  Bankrekening: NL15INGB0008801821
terug