Voorganger Voorganger
Onze voorganger is ds. K.H. Waterlander, tel. 0181-284537
We delen onze voorganger met de Prot. gem. Hekelingen/Maaswijk.
terug