De Parel De Parel
Het Kerkblad verschijnt meerdere keren per jaar als gedrukt exemplaar en wordt bezorgd bij diegenen die zich geabonneerd hebben.
Informatie over abonnementen, bezorging, en overige berichten aan de redactie naar: redactie@kerksimonshaven.nl
terug