Nieuwsbrief aug 2021 Nieuwsbrief aug 2021


Dorps BBQ op 25 september 2021
De stichting Vrienden van het Witte Kerkje, het Oranjecomité en het Sinterklaascomité hebben de handen ineengeslagen en organiseren op nationale burendag (25 september) een ouderwetse dorpsbarbecue! Het is voor alle bewoners van Simonshaven-Biert en leden van de kerk. 
Om dat te organiseren komt er heel wat bij kijken, zeker nu er nog corona maatregelen zijn, maar daar laten we ons niet door weerhouden.  Kortom, we gaan er een gezellige bijeenkomst van maken.
Uw betaling is tevens uw aanmelding! Dit kan tot 16 september. Wilt u graag komen, maar zijn de kosten voor u niet haalbaar? Stuur dan een mailtje naar vriendenvhwk@gmail.com. Uw bericht wordt vertrouwelijk behandeld.  

Waar:                        Op de parkeerplaats achter de Hoeksteen
Kosten:        € 10,00 per persoon, € 7.50 voor kinderen t/m 12 jaar. Het bedrag vóór                        16 september overmaken op rekening NL78 INGB 0006497034 met                                  vermelding van aantal personen en voornamen
Wat krijg ik: Vlees, stokbrood, saus, salade en twee drankjes / kinderen ranja
Tijd:                16.30 uur tot 21.00 uur      

Op 25 september meldt u zich in de Hoeksteen, uw aanmelding wordt gecontroleerd  en u ontvangt de  consumptiebonnen. Wit u meer drankjes? Hiervoor kunt u consumptiebonnen kopen in de Hoeksteen. Helaas alleen tegen contante betaling. We hopen op een gezellige middag waarbij we de onderlinge contacten weer kunnen verstevigen! 

Diensten in het Witte Kerkje 
 
12 sept                               10.00 uur       dhr. Jan Sinia
19 sept                               10.00 uur       ds. Edwin de Jong – Startzondag
26 sept 10.00 uur             ds. Ter Horst

De schijnwerper op: Stichting Vrienden van het Witte Kerkje
Deze onafhankelijke stichting is opgericht om het kerkje in stand te houden voor het dorp Simonshaven. Het kerkje is het bepalende beeld van het dorp in de omgeving en mag zeker niet verloren gaan. Vanuit de opbrengsten zal worden bijgedragen aan het noodzakelijke onderhoud en het bekend maken van het kerkje in de breedste zin van het woord.
U kunt op diverse wijzen de stichting ondersteunen. Voor €5.- of €10,- per maand bent u al donateur. U kunt ook per jaar doneren. Voor 2021 is dit € 40,00. Voor het jaar 2022 is dit € 120,00. Voor beide jaren samen € 160,00. Donateurs kunnen in 2022 een attentie tegemoetzien voor hun deelname.
Giften zijn vanzelfsprekend ook zeer welkom. De anbi status wordt binnenkort aangevraagd zodat uw bijdrage dan aftrekbaar is van de belasting.
U kunt uw keuze aan ons doorgeven via vriendenvhwk@gmail.com. De bijdrage van uw keuze kunt u overmaken op rekeningnummer: NL78 INGB 0006497034 onder vermelding van uw keuze, maandelijkse donatie, jaarlijkse donatie of gift. We hopen dat u allen een warm hart heeft voor het mooie kerkje!

Activiteiten in het Witte Kerkje
11 september: Open Monumentendag
Ook dit jaar zijn we blij dat de fietsroute “Stemmen in Nissewaard” ons kerkje weer aandoet. Van 10.30-11.15 uur treden op: Beatrice van der Poel & Tim Eijmaal met
“Na de Stilte”: een muzikale ode aan de plotselinge stilstand tijdens de coronacrisis en de lockdown. De kerk is open vanaf 10.00 uur. Verder zijn er oude liedboeken te bekijken. Het zijn er meer dan u zou verwachten. De kerk sluit om 16.00 uur.


19 september: Startzondag
Deze zondag wordt het startsein gegeven voor de activiteiten in het komende kerkelijke jaar. Het zal niemand verwonderen dat we het landelijke thema
 “Van U is de toekomst” in ons hart hebben gesloten. Immers, we richtten ons in het afgelopen jaar al op het voortbestaan van onze kerk. Ook het komende jaar zullen we ons met hart en ziel inzetten om de kerk een centrale plaats te geven in het dorp. Dat doen we op 19 september op een leuke en speelse manier. Na de kerkdienst gaan we naar de Hoeksteen, koffie met lekkers en een activiteit buiten. Daarna samen lunchen. Eenieder is van harte welkom om deze dag met ons mee te beleven.


15 oktober: Barok in Simonshaven
De eerste van een aantal concerten in het Witte Kerkje, georganiseerd door theater De Stoep. Informatie hierover en kaartverkoop gaan via de website van De Stoep. De kaarten kosten € 17,50 per avond of voor de gehele serie van vijf concerten € 75.00. Ook zijn aan de ingang losse kaarten te verkrijgen, afhankelijk van het toegestane aantal bezoekers. Het eerste concert, met muziek geïnspireerd door de Italiaanse componist Tomasso Albinoni, vindt plaats op 15 oktober. De volgende concerten zijn op 17 december, 28 januari, 25 maart en 20 mei.

Activiteiten in de Hoeksteen
 6 september           Handige dames     
16 september         Bijbel gespreksgroep
(Houd de volgende nieuwsbrief in de gaten, dan worden de gezellige middagen voor   oktober vermeld)

Gratis nieuwsbrief
Ontvangt u de nieuwsbrief niet, of kent u zo iemand? Geef dan het mailadres op en voortaan krijgt deze persoon maandelijks de nieuwsbrief via de e-mail toegestuurd. Berichtje naar: beheerder@kerksimonshaven.nl.
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Protestantse Gemeente Simonshaven-Biert en verschijnt maandelijks. www.kerksimonshaven.nl ●beheerder@kerksimonshaven.nl ● Bankrekening: NL15INGB0008801821
terug