Nieuwsbrief april 2022 Nieuwsbrief april 2022
Wie durft?
Sinds anderhalf jaar krijgt u iedere maand deze nieuwsbrief gratis in de bus. Als kleine kerk zijn we daar mee begonnen. Niet om meer mensen naar de kerk te krijgen. Maar om te laten zien dat het Witte Kerkje, de Parel in de polder,  midden in het dorp staat en van daaruit deel wil nemen aan de activiteiten die het wonen in een dorp nou zo leuk en gezellig maken. Daarom is ook de stichting “Vrienden van het Witte kerkje” opgericht (lees bij ‘De schijnwerper op’ meer over de stichting). We zochten samenwerking met het Oranje comité en het Sinterklaas comité. Dat bleek een schot in de roos, want samen hebben we al heel 
wat leuke activiteiten kunnen organiseren. 
Dat de pandemie roet in het eten gooide, 
heeft het enthousiasme niet getemperd.

Maar we merken toch nog steeds dat sommigen in het dorp denken … “Oh, dat is de kerk, daar wil ik niets mee te maken hebben!” “Ik heb niets met de kerk.” Deze gedachtes horen natuurlijk bij de tijdsgeest. En dat begrijpen we heel goed. Toch blijven we graag uitnodigen voor activiteiten die een grotere groep mensen aan kan spreken. Want iedere zondag is er koffiedrinken en gezellig samenzijn vanaf 11 uur. Ook u bent daar welkom. Iedere maand eten we met elkaar. Ook daar bent u als niet kerklid van harte welkom. Deze maand zijn er weer verschillende activiteiten. In de agenda en in de bijlage leest u daar meer over. Nu hopen we echt dat iemand gewoon zegt: “Dat lijkt me leuk en gezellig, daar ga ik naartoe!” U bent meer dan welkom.

Taizéviering
3 april is er ’s avonds een regionale Taizéviering in het Witte Kerkje in Simonshaven. Taizé is een klein dorpje in Frankrijk waar sinds 1944 een interkerkelijke kloostergemeenschap leeft. Deze gemeenschap trekt jonge en oude bezoekers uit de hele wereld voor ontmoeting. Kenmerkend voor de gemeenschap zijn de liederen die in de gebedsvieringen gebruikt worden. Het zijn korte liederen die gewoonlijk vele malen achter elkaar gezongen worden. De gedachte hierachter is, dat het lied als een gebed in je onderbewustzijn een plaats vindt, en zo de hele dag kan dienen als meditatief, stil verlangen naar God.
 
De viering begint om 20.00 uur. Vanaf 19.00 uur is er inloop met koffie en thee, vanaf 19.20 uur worden de liederen eerst geoefend. Weet je welkom voor deze verstillende viering, waarin we met elkaar zingen, Bijbellezen, bidden en stil zijn. Natuurlijk zal er ook gelegenheid zijn om een kaarsje aan te steken. In verband met de organisatie graag van tevoren aanmelden: opzoeknaardebron@gmail.com of 0181-617028 (ook voor vervoer).

Diensten in het Witte Kerkje
Elke dienst begint om 10.00 uur. Na afloop van de dienst (± 11.00 uur) is er koffie en thee in de Hoeksteen. Iedereen die wil langskomen is van harte welkom!
 

3 april               10.00 uur                                      ds. Edwin de Jong

10 april            10.00 uur                               mw. Annabell Magdeburg-de Jong
14 april            19.00 uur   Witte Donderdag    ds. Edwin de Jong, viering avondmaal
15 april            19.00 uur   Goede Vrijdag         ds. Edwin de Jong
17 april            10.00 uur   Pasen                       ds. Edwin de Jong                        
24 april            10.00 uur                                      dhr. Rob van Mourik

Activiteiten-kalender De Hoeksteen 
  4  april            Handige dames, 13.00 uur
12 april            Paasstukjes maken, 14.00 uur
21 april            Bijbel gespreksgroep, 10.00 uur
27 april            Koningsdag ’s middags samenkomst achter de Hoeksteen

De schijnwerper op: Vrienden van het Witte Kerkje
De stichting “Vrienden van het Witte Kerkje” is een algemene stichting tot behoud van het Witte kerkje. Het onderhouden en in stand houden van deze Parel in de Polder is enorm kostbaar. We organiseren, samen met de twee andere comités in Simonshaven, diverse activiteiten en delen eerlijk de opbrengsten ervan. Maar donaties en giften aan de stichting zijn meer dan welkom. Afgelopen week kregen we bericht van de belastingdienst dat de ANBI-status wordt toegekend. Omdat de stichting een culturele stichting is (en niet kerkelijk) betekent dit dat u uw gift of donatie voor 125% mag aftrekken van uw belastingaangifte. We hopen dat dit mede een reden is om uw steun aan het Witte kerkje te overwegen. U kunt uw gift of donatie overmaken op NL78INGB0006497034 t.n.v. Stichting het Witte kerkje.


Een tweede stichting is “Cultureel podium het Witte Kerkje”. Hiervan is het doel het kerkje meer te gaan gebruiken dan alleen op zondag. Inmiddels heeft de Stoep het afgelopen seizoen vijf concerten georganiseerd en staat vast dat er ook komend seizoen weer vijf klassieke concerten gaan komen. Informatie en kaartverkoop via theater de Stoep.

Vanuit de kerk
In de kerk is Pasen altijd het belangrijkste feest geweest. Vergeet de bergen cadeautjes van Kerst: traditioneel draait het om Pasen. Nu is die boodschap van Pasen soms onbegrijpelijk: het gaat over Jezus die opstaat uit de dood. Maar in figuurlijke zin kent iedereen wel situaties waarin het soms nodig is om op te staan, door te gaan, en verlangend uit te kijken naar nieuw leven. Pasen geeft ons een handvat om daar aandacht aan te geven. Op welke manier verlang jij naar iets nieuws in je leven? 
ds. Edwin de Jong

“Liefde leeft altijd voort waar het leven eindig is.”

Gratis nieuwsbrief
Wilt u de nieuwsbrief voortaan per mail ontvangen? Of kent u zo iemand? Geef dan het mailadres door aan: beheerder@kerksimonshaven.nl.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Protestantse Gemeente Simonshaven-Biert en verschijnt maandelijks. www.kerksimonshaven.nl beheerder@kerksimonshaven.nl  Bankrekening: NL15INGB0008801821
terug