Kerkvoogdij Kerkvoogdij
Voor giften aan de Kerkvoogdij, de Vrijwillige Bijdrage, De Parel, enz kunt
u gebruik maken van de volgende bankrekening:

Kerkvoogdij Ned. Herv. Gem. Simonshaven,
IBAN:  NL34INGB0000629423

Voor vragen kunt u mailen naar: kerkvoogdij@kerksimonshaven.nl

 
terug