Nieuwsbrief Nieuwsbrief
 
De schijnwerper op: Actie voor de voedselbank
12 nov. van 13.00 – 15.00 uur in de Hoeksteen
Ook dit najaar willen we weer een actie houden voor de voedselbank. We hoeven het nieuws maar te volgen of we worden geconfronteerd met de zichtbare, maar ook onzichtbare armoede die ons land in de greep heeft. De voedselbank maakt voor velen het verschil waardoor zij gesteund worden bij de wekelijkse boodschappen.
143 alleenstaanden,104 eenoudergezinnen en 86 overige gezinnen (totaal ± 800 personen) maken wekelijks gebruik van de voedselbank in Nissewaard. De vrijwilligers slagen er elke week weer in om een voedzaam pakket samen te stellen, maar zonder donaties en/of geschonken boodschappen wordt het steeds moeilijker. Kortom er is werk aan de winkel in Simonshaven!
 
Op 12 november van 13.00 – 15.00 uur, maar ook zondag na de kerkdienst, tussen 11.00-12.00 uur, kunt u uw bijdrage afgeven in de Hoeksteen. Denk vooral aan o.a. houdbare producten, hygiëne producten, etc. Maar GEEN alcoholische dranken. De collecte in de dienst van 13 november is ook bestemd voor de voedselbank!

Stichting ‘Geef een koe’
In februari vertelden we op deze plek van het project ‘Geef een koe’ waar maandelijks voor gecollecteerd wordt in het Witte Kerkje. Dit project ondersteunt gezinnen met een gehandicapt kind in Kirgizië. Met een koe kunnen de moeders vanuit huis melk en melkproducten verkopen en tegelijkertijd zorg bieden aan hun gehandicapte kind. Kinderen met een beperking kunnen thuis opgroeien en hoeven niet meer naar een staatsinstelling.
Als kerkje was ons doel één koe bij elkaar te sparen. Maar inmiddels – mede met financiële ondersteuning vanuit Simonshaven – hebben we bijna onze vierde koe bij elkaar gespaard! Daar zijn we heel dankbaar voor.
Wilt u nog meedoen? De kosten voor een koe zijn 750 Euro. U kunt nog dit jaar een gift overmaken op rekening NL23INGB0000242688 (Diaconie Simonshaven) onder vermelding van: Geef een koe.

Lichtjesavond
Op zaterdagavond 19 november is er weer de jaarlijkse lichtjesavond. Iedereen die iemand wil herdenken die pasgeleden – of al vele jaren geleden – is overleden, is welkom om een kaarsje op te steken en stil te staan met de eigen gedachten. Vanaf 19.00 uur kunt u in de Hoeksteen een kaars* kopen en naar de begraafplaats lopen. Om 19.30 uur, zal er een kort moment van gezamenlijk herdenken zijn met muziek en passende tekst.
* De nieuwe kaarsen zijn €1,00 en nu goed bestand tegen de regen en de wind.

Diensten in het Witte Kerkje
Elke dienst begint om 10.00 uur. Na afloop van de dienst (± 11.00 uur) is er koffie en thee in de Hoeksteen. Iedereen die voor een kop koffie of thee wil langskomen is van harte welkom!
 

06 nov.             Ds. Edwin de Jong                10.00 uur – Simonsviering m.m.v.                              Community Gospel Choir uit Rotterdam
 
13 nov.            Ds. Corrie Pronk                  10.00 uur
20 nov.             Ds. Edwin de Jong                10.00 uur – laatste zondag kerkelijk jaar
20 nov.             Taizé viering                           19.00 uur inloop, 20.00 uur aanvang  
27 nov.             Dhr. Rob van Mourik             10.00 uur

 
 
Activiteiten-kalender De Hoeksteen  

04 nov.             Pub quiz, inloop vanaf 19.30 uur
07 nov.             Handige dames, 13.00 uur
08 nov.             Simonshaven Ontmoet, 17.00 uur
19 nov.            Lichtjesavond, rondom de begraafplaats
17 nov.            Gespreksgroep, 10.00 uur
26 nov.            Sinterklaasfeest, 10.00 uur (wel vooraf aanmelden!)

Vooraankondiging: Kerstfeest bij kaarslicht in het Witte Kerkje op 17 december: samen zingen van bekende en Nieuwe Kerstliederen in gezellige sfeer met medewerking van Musica Cordis onder leiding van Katarina Banusic.

Vanuit de kerk
Normaal gesproken begint het nieuwe jaar op 1 januari, maar in de kerk kennen we een andere tijdrekening. Het kerkelijk jaar begint met de eerste zondag van Advent (dit jaar op 27 november). Dat betekent dat zondag 20 november de laatste zondag van het kerkelijk jaar is. Op die dag worden traditioneel de mensen die in het afgelopen jaar zijn overleden herdacht. Daarom houden we op 19 november de Lichtjesavond. Helaas horen dood en verlies bij het leven. Maar als we het met elkaar delen, is het iets beter te dragen.

Wilt u de nieuwsbrief voortaan per mail ontvangen? Of kent u zo iemand? Geef dan het mailadres door aan: beheerder@kerksimonshaven.nl.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Protestantse Gemeente Simonshaven-Biert en verschijnt maandelijks. www.kerksimonshaven.nl ●beheerder@kerksimonshaven.nl ● Bankrekening: NL15INGB0008801821
terug