Nieuwsbrief dec 2021 Nieuwsbrief dec 2021
Simonshaven in december
Naar aanleiding van de afgekondigde maatregelen van vrijdagavond 26 november, moeten we helaas heel wat plannen voor de maand december afgelasten of wijzigen. Ook de activiteiten voor de maand januari staan inmiddels onder druk. Dat is vanzelfsprekend erg vervelend, maar laten we hopen dat het ertoe bijdraagt dat de besmettingen weer terug gaan lopen.
Voor de activiteiten in de komende tijd geldt: houd de sociale media in de gaten of neem contact op met iemand van de organisatie. Een mailtje naar beheerder@kerksimonshaven.nl  kan ook. 

Sinterklaasfeest 20 november
Dit feest kon niet doorgaan zoals het was gepland. Maar de commissie was niet van plan het ongemerkt voorbij te laten gaan. Pieten aan huis! Wat een verrassing! Commissie, dank jullie wel voor jullie inzet! Volgend jaar maar weer in de Hoeksteen hopen we.

Lichtjesavond 20 november
Ook dit jaar was er ondanks de miezerige regen weer veel belangstelling om stil te staan bij wie we hebben verloren. Wat fijn om dit als dorpsgenoten te mogen meemaken.

Leesgroep Simonshaven
De leesgroep is voor de eerste keer bij elkaar gekomen. Wat fijn dat er een verrassend groot aantal belangstellenden was. Op dinsdag 11 januari komt de groep weer bij elkaar. Dan staat ‘Het Zoutpad’ van Rainer Winn op het programma. Info bij:
Nikki Visser: nikki_geana@hotmail.com of
Edwin de Jong: 06-54383694 /  edwinmdejong@gmail.com

Fotokalender 2022 van Simonshaven
Inmiddels is de kalender gedrukt! Het is heel mooi en bijzonder geworden! Kortom, iets wat in ieder huis in Simonshaven thuishoort. Dank aan alle inzenders voor het tot stand komen ervan. De totale winst gaat naar stichting De Hofstee: een woongroep met dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking (stichtingdehofstee.nl). Er blijft dus niets aan de kerkelijke strijkstok hangen!
De kalender is 20 bij 20 centimeter en kost €12,50. Leuk als cadeautje voor de feestdagen! Je kunt de kalender ophalen en (contant!) afrekenen in de Hoeksteen op dinsdag 30 november van 15.30 – 17.00 uuren op zaterdag 4 december van 14.00-16.00 uur. Het is niet helaas mogelijk te reserveren en OP = OP!

Kerstfeest bij kaarslicht
Dit jaar willen we weer als vanouds Kerstfeest bij kaarslicht vieren met iedereen die daar graag naartoe komt. We zingen de aloude kerstliederen, luisteren naar ‘Stille nacht’ en het kerstverhaal wordt daarbij verteld. Dit alles met medewerking van Musica Cordis onder leiding van Katarina Banusic. Hoe mooi om dit als dorpsgenoten met elkaar te beleven.
In verband met de maatregelen is de capaciteit in het Witte Kerkje beperkt. Daarom zijn er twee dagen: zaterdag 18 en zondag 19 december om 15.30 uur. Wel moet u zich vooraf opgeven met de dag van uw voorkeur (doe dit ook nu in ieder geval) via beheerder@kerksimonshaven.nl. Is deze vol, dan wordt u op de andere dag geplaatst. U krijgt hiervan bericht.

Simonshaven ontmoet
Op dinsdagmiddag 7 december zou er een workshop kerststukjes maken plaatsvinden. Deze middag komt helaas te vervallen.

Diensten in het Witte Kerkje 
  5 december  10.00 uur               ds. Edwin de Jong, 2e Advent – heilig avondmaal 

12 december  10.00 uur              dhr. Rob van Mourik, 3e Advent
19 december 10.00 uur               dhr. Rob van Mourik, 4e Advent
25 december 10.00 uur               ds. Edwin de Jong, Kerst
26 december                                  GEEN DIENST
(De komende drie weken is er geen koffiedrinken na afloop van de dienst in de Hoeksteen.)

De schijnwerper op: Stichting Vrienden van het Witte Kerkje
Dit is niet zomaar een stichting. Het doel is om het kerkje, los van wat de kerk als instituut is, voor het dorp te behouden om via deze centrale plaats alle dorpsgenoten bij elkaar te brengen. Zo hebben we de dorpsbarbecue samen met het oranje comité en het sinterklaas comité georganiseerd. De lichtjesavond werd mogelijk gemaakt. Het plan is vooralsnog om voor het hele dorp een nieuwjaarsborrel te organiseren en wel op zaterdag 4 januari 2022. In de volgende nieuwsbrief leest u hier meer over. We hopen dat we dit door kunnen laten gaan.

Nu vragen we uw aandacht voor het volgende: draagt u de stichting een warm hart toe? Meldt u zich dan aan als donateur. Dat kan door een eenmalige schenking van een vrijwillig bedrag(je), of door maandelijks een bedrag te storten. Vanaf 5 Euro per maand bent u al donateur en vanaf 10 Euro per maand kunt u rekenen op een leuke “vrijkaart” voor een concert of evenement. U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen naar vriendenvhwk@gmail.com of uw donatie direct over te maken op rekening NL78 INGB 000 649 7034 ten name van Stichting Vrienden van het Witte Kerkje.

Activiteiten kalender
  6 december           Handige dames – vervallen
  7 december           Simonshaven ontmoet – vervallen
16 december           Bijbel gespreksgroep, 10.00 uur
17 december           Barok in Simonshaven – vervallen
18 december           Kerst bij kaarslicht 15.30 uur (Info via FB en website)
19 december           Kerst bij kaarslicht 15.30 uur (Info via FB en website)
                                   
Gratis nieuwsbrief
Wilt u de nieuwsbrief voortaan per mail ontvangen? Of kent u zo iemand? Geef dan het mailadres door aan: beheerder@kerksimonshaven.nl.
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Protestantse Gemeente Simonshaven-Biert en verschijnt maandelijks. www.kerksimonshaven.nl ●beheerder@kerksimonshaven.nl ● Bankrekening: NL15INGB0008801821
terug