Nieuwsbrief feb 2022 Nieuwsbrief feb 2022
HEEL SIMONSHAVEN IN AKTIE!

De voedselbank is helaas niet meer weg te denken uit onze samenleving. Daar waar, door wat voor omstandigheden ook, de financiële middelen het niet toelaten om voldoende levensmiddelen te kunnen kopen, staan zij mensen bij om zo mogelijk de wekelijkse boodschappen te kunnen aanvullen.
De voedselbank is afhankelijk van giften in natura en donaties. Zeker in de wintermaanden is er grote behoefte om de voorraden aan te vullen. Bij de Voedselbank is er op dit moment met name behoefte aan wok-sauzen, nasigroenten en allerlei Chinees-Indische mixen. Hiermee kunnen veel gerechten gemaakt worden. Ook thee, soepen, hagelslag, vlokken, pindakaas, en jam kunnen ze goed gebruiken. En ook koek en maaltijdmixen (rijst en macaroni is er op dit moment voldoende).

Wij hebben het plan opgevat om te laten zien waar het kleine Simonshaven GROOT in is. Wij willen iedereen uit het hele dorp vragen om houdbare verpakte producten voor de voedselbank in te leveren bij de Hoeksteen. Dit kan op:
  • woensdagmiddag 2 februari van 14.00 – 15.00 uur  
  • donderdagavond  3 februari van 18.30 – 19.30 uur.
  • zaterdagmiddag   5 februari van 15.00 – 17.00 uur. 
  • dinsdagmiddag    8 februari van  13.00 – 14.00 uur

U doet toch zeker ook mee? Samen zetten we onze schouders eronder om GROOTS uit te pakken!
 
Simonshaven Ontmoet de voedselbank
Het programma van Simonshaven Ontmoet gaat na de lockdown weer beginnen! Op dinsdagmiddag 8 februari zal de heer Wim de Vroed, bestuurslid van de Voedselbank, iets komen vertellen over het werk van de Voedselbank. Hopelijk kunnen we dan ook een mooie voorraad levensmiddelen aanbieden. Voor dit programma is iedereen van harte uitgenodigd. Het begint om 14.30 uur. U kunt aanwezig zijn onder het genot van koffie of thee met iets lekker erbij. Ook op die bijeenkomst kunt u uw bijdrage aan de Voedselbank nog geven.
 
Diensten in het Witte Kerkje
Elke dienst begint om 10.00 uur. Na afloop van de dienst (± 11.00 uur) is er koffie en thee in de Hoeksteen. Dorpsgenoten die gezellig willen langskomen zijn van harte welkom!
 6  februari       10.00 uur               ds. Edwin de Jong
13 februari     10.00 uur               ds. Edwin de Jong
20 februari     10.00 uur               dhr. Rob van Mourik
27 februari      10.00 uur               mw. Anneke Klavers

Activiteiten kalender    
7 februari         Handige dames, 13.00 uur
8 februari         Simonshaven Ontmoet de voedselbank, 14.30 uur
17 februari      Bijbel gespreksgroep, 10.00 uur
22 februari      Simonshaven ontmoet, 17.00 uur Stamppotavond
  Wilt u met ons mee-eten? Dan graag een mailtje naar 
  beheerder@kerksimonshaven of een briefje in de brievenbus bij de 
  Hoeksteen zodat we weten op hoeveel personen we mogen rekenen. 
  De kosten zijn € 5,00 p.p.


De begraafplaats rondom onze kerk
De begraafplaats is een markante plek in het dorp en een plaats van herinnering voor veel mensen. Door de jaren heen zijn er veel inwoners van Simonshaven en Biert begraven, hetzij in een graf, een asbus of een mooi monument. Op dit moment zijn wij allerlei zaken aan het uitzoeken om een en ander inzichtelijk te maken. We zijn hiertoe verplicht in verband met de wettelijke voorschriften waar ook de landelijke kerk toezicht op houdt. Er worden indien nodig graven geruimd als families geen interesse meer hebben, dit vanwege de hoge kosten om een graf in stand te houden. De graven van familieleden die aan het eind van de looptijd zijn worden zo mogelijk benaderd. Heeft u vragen over deze informatie, dan kunt u contact opnemen met de heer Theo Lourens via kerkrentmeester@kerksimonshaven.nl.


De schijnwerper op: Stichting Geef een koe
In het Witte Kerkje wordt elke zondag geld ingezameld voor verschillende goede doelen. Sommige doelen zijn lokaal, maar we houden ook rekening met de noden in de wereld. Daarom collecteren we in 2022 verschillende keren voor Stichting Geef een koe.
Wat doet deze stichting? Door de gift van een koe ondersteunt deze stichting gezinnen met een gehandicapt kind in Kirgizië. Gezinnen met een gehandicapt kind hebben het daar extra zwaar. Niet alleen door de kosten voor medicatie, maar ook doordat deze gezinnen door stigmatisering sociaal geïsoleerd zijn. De vrouwen dragen binnen deze gezinnen vaak alleen de zorg.
Met een koe kunnen moeders vanuit huis melk en melkproducten verkopen en tegelijkertijd zorg bieden aan hun gehandicapte kind. Kinderen met een beperking kunnen thuis opgroeien en hoeven niet meer naar een staatsinstelling. En de koe heeft nog meer voordelen:
  • Een deel van de melk wordt verkocht of verwerkt tot boter of kaas om te verkopen. Hierdoor stijgen de inkomsten van het gezin.
  • Met het geld worden noodzakelijke medicijnen en/of zeer belangrijke operaties voor het gehandicapte kind betaald.
  • De gift van de koe stimuleert het contact met de sociale omgeving. Het gezin stijgt op de sociale ladder. Stigma verdwijnt, begrip verschijnt.
  • De ouders voelen dat ze er niet meer alleen voor staan. Het geeft hoop en nieuwe initiatieven ontstaan.
Wilt u meedoen? De kosten voor een koe zij 750 Euro. U kunt een gift overmaken op de rekening van de kerk: NL15INGB0008801821 onder vermelding van: Geef een koe. 

Gratis nieuwsbrief
Wilt u de nieuwsbrief voortaan per mail ontvangen? Of kent u zo iemand? Geef dan het mailadres door aan: beheerder@kerksimonshaven.nl.
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Protestantse Gemeente Simonshaven-Biert en verschijnt maandelijks. www.kerksimonshaven.nl ●beheerder@kerksimonshaven.nl ● Bankrekening: NL15INGB0008801821
terug