Nieuwsbrief feb. 2021 Nieuwsbrief feb. 2021
Corona virus
Afgelopen week hoorde ik iemand vertellen over een jongen die klaagde over alle beperkingen die zijn opgelegd door de overheid in verband met de corona pandemie. Een ouder iemand, die de oorlog had meegemaakt, antwoordde hierop dat men destijds wel vijf jaar niet vrij was. Met andere woorden; het kan nog erger. Dat is natuurlijk waar, maar onze jongeren zijn een andere wereld gewend. Zij moeten zich een weg zien te vinden in het digitale onderwijs, in hun sport- en sociale contacten. Maar ook ziet voor alle ouders die nu thuis werken en ook hun kinderen moeten lesgeven het leven er opeens heel anders uit. En natuurlijk alle ouderen die beperkt worden in hun dagelijkse leven en hun contacten met anderen. Wij hopen dat het einde bijna in zicht is. Nu nog even volhouden, want daardoor krijgen we ons “gewone” leven straks weer terug.
Het is zeker ook verdrietig dat al onze plannen nog steeds in de koelkast moeten blijven staan. Maar het zorgt er niet voor dat we lamgeslagen in een hoekje blijven zitten. wat we kunnen doen via de telefoon en de computer doen we met veel enthousiasme. We hopen dat wij straks, als we “weer naar buiten mogen”, dit enthousiasme aan u allen kunnen overbrengen. Plannen genoeg, maar daar zijn ook handen voor nodig, wie weet wat u dan voor ons kunt betekenen.


Vrijwilligers voor het buitenonderhoud gevraagd
De begraafplaats, het pad naar de kerk en de buitenruimte van de kerk evenals die van de Hoeksteen worden onderhouden door een groepje vrijwilligers. Fred van Mourik coördineert dit en hij laat weten dat het fijn zou zijn wanneer er wat handen bij zouden komen. Misschien vindt u het leuk om buiten bezig te zijn en mee te helpen met het onderhoud? Loop dan even naar Fred op de Ring  61. Hij kan u dan alles vertellen over de werkzaamheden.


Idee voor een activiteit?
Heeft u een idee voor een activiteit? Een voorstel voor iets of iemand in de schijnwerper? Laat het ons weten via 06 15947741 of beheerder@kerksimonshaven.nl.


Kerk in actie
Elk jaar, in januari, is er een actie in alle kerken van de PKN in Nederland. Hierbij vragen zij aan alle leden een vrijwillige bijdrage om de eigen kerk in stand te houden. Van dit geld moet alles worden betaald. Nu zal het niemand verwonderen dat het aantal kerkleden minder wordt en daarmee ook de inkomsten. Het kerkbestuur stelt alles in het werk om het Witte Kerkje als kerk, maar ook voor het dorp, evenals de Hoeksteen te behouden voor de toekomst. Wilt u, als niet kerklid, ook een vrijwillige eenmalige bijdrage geven? Dan kunt u deze overmaken naar:
Kerkvoogdij NED HERV GEM Simonshaven NL15 INGB 0008801821


Diensten in het Witte Kerkje 
(t/m 7 februari online via kerkdienstgemist.nl, daarna afhankelijk van de voorschriften )
 7        februari        ds. Edwin de Jong             Hellevoetsluis         
14       februari         Rob van Mourik                   Hellevoetsluis
21       februari         ds. Hans van der Linden  Schiedam
28       februari         ds. Edwin de Jong             Hellevoetsluis


Wie bedenkt een naam voor het kerkblad?
Er is een nieuw kerkblad uitgekomen met alle informatie over kerk en kerkelijk leven in Simonshaven-Biert. Het wordt per kwartaal uitgegeven. Een abonnement is €10 euro per jaar. Nu nog een mooie naam voor dit blad! Weet u er een? Een presentje is onze dank. Mail uw idee naar diaconie@kerksimonshaven.nl 


De schijnwerper op:  Mirjam en Hans Weeda
Deze maand had ik een gesprek met Mirjam en Hans die in het voormalige dorpshuis wonen. Het was erg leuk om diverse gerenoveerde elementen van dit oude gebouw terug te zien. Mirjam is inmiddels met pensioen na 43 werkzame jaren bij de Shell en Hans heeft een praktijk aan huis als coach/acupuncturist. Het zijn twee sportieve fietsers. Zo fietsten zij de Alpe d’Huez op en haalden hiermee het mooie bedrag van ongeveer 10.000 euro op voor het KWF! Klasse! Maar het zijn bovenal twee mensen die met hart en ziel aan Simonshaven zijn verbonden. Vroeger was het dorpshuis echt het huis van het dorp met allerlei activiteiten zoals toneel, ehbo, klaverjassen, clubjes en bruiloften. Uiteindelijk vond de gemeente dat het te weinig “opbracht” en werd het dorpshuis verkocht. De Hoeksteen en de voetbalkantine konden de activiteiten niet overnemen, deze gebouwen behoorden bij een richting waar niet iedereen zich thuis voelde. Er zijn dus veel activiteiten verloren gegaan. Ook omdat jonge mensen uit het dorp vertrokken. Gelukkig is dat aan het veranderen. Dit jaar werden er 22 kinderpakketjes met sinterklaas rondgebracht. Een activiteit waar Mirjam en andere vrijwilligers, zich o.a. mee bezig houden, evenals het feest op koningsdag.
Met plezier kijken ze terug op de tocht met de fluisterboot in januari van het vorige jaar en aansluitend het gezellige samenzijn met dorpsgenoten. Dat zijn dingen die de saamhorigheid stimuleren en dat zouden zij graag weer terugzien. Ze denken aan een dorpsfeest, barbecue, etc. Zij denken dat het Witte Kerkje en de Hoeksteen een centrale rol kunnen gaan innemen in het dorpsleven. De ruimtes zijn geschikt voor diverse activiteiten. Hier zijn natuurlijk wel weer vrijwilligers voor nodig. Maar zij hopen dat dit zal gaan aantrekken. Waar zij kunnen, zullen ze hun steentje bijdragen en daar zijn wij natuurlijk weer heel erg blij mee.
Op mijn vraag wat zij aan hun mede dorpsbewoners willen meegeven, antwoordden zij: “Kom in beweging! Kom met een idee! Laat weten wat je wilt!”
Mirjam en Hans, bedankt voor jullie bijdrage.


Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Protestantse Gemeente Simonshaven en Biert en verschijnt maandelijks. Voor meer informatie:
Lageweg 1-2 Simonshaven
www.kerksimonshaven.nl  of beheerder@kerksimonshaven.nl
 
terug