Nieuwsbrief jan 2022 Nieuwsbrief jan 2022
Gelukkig nieuwjaar!
Dit wensen we elkaar gewoontegetrouw ieder jaar weer opnieuw toe. Maar mijn gevoel zegt me dat het dit jaar met een extra nadruk wordt gezegd. Wat er het afgelopen jaar allemaal is gebeurd kan niemand onberoerd hebben gelaten. Het jaar 2021 heeft, ook in Simonshaven, veel verdriet, ziekte, eenzaamheid en teleurstelling gebracht. Maar we kunnen ook terugkijken op een paar mooie hoogtepunten. Koningsdag kon niet doorgaan, maar daar was de bloemengroet voor alle dorpsbewoners. Natuurlijk de dorps barbecue. Wat een fantastische ontmoeting was dat. Sinterklaas kon geen kinderen ontvangen, dus gingen de Pieten op pad. De lichtjesavond in november! En omdat kerst niet zo gevierd kon worden als we dachten, kon men via Facebook er toch bijzijn. Kortom, Simonshaven is niet klein te krijgen!

Helaas kan door de huidige lockdown de nieuwjaarsborrel niet doorgaan. Maar ook dat is geen probleem. Dan doen we het toch later in het jaar! Er komt zeker weer een activiteit waarbij we elkaar kunnen ontmoeten. Dus wensen we elkaar ook nu weer een voorspoedig nieuwjaar!

God, schenk me kalmte 
om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen,
moed om te veranderen wat ik wel kan veranderen
en wijsheid om het verschil hiertussen te zien.

Concert Barok in Simonshaven
Op 28 januari staat er een barokconcert, georganiseerd door theater De Stoep, gepland in het Witte Kerkje. Op het programma staat vocaal ensemble Quink. Quink werd in 1978 opgericht door vijf studenten van het Amsterdams Conservatorium. In de afgelopen veertig jaar heeft Quink zich ontwikkeld tot een ensemble van internationale allure. Het repertoire omvat a cappella werken van de vroege renaissance tot en met muziek van deze eeuw. De musici hebben zich tot doel gesteld de muziek uit de verschillende stijlperioden zo authentiek mogelijk uit te voeren. In Simonshaven zal Quink een programma verzorgen rond Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621), de belangrijkste componist van de Vroegmoderne Tijd, in de overgang van renaissance naar barok. Voor kaarten zie de website van theater De Stoep.

Fotokalender 2022 van Simonshaven
Het begon met een idee om een fotokalender van en voor Simonshaven te maken. De opbrengst wilden we schenken aan een goed doel. Na de oproep op Facebook zijn er bijna 120 foto’s ingestuurd en dankzij het grote enthousiasme werd de kalender een feit. Er zijn 100 stuk gemaakt en gelukkig is de kalender helemaal uitverkocht! Daar zijn we heel blij mee. Nogmaals dank aan iedereen die deze actie heeft ondersteund.

Op 29 december zijn Karin de Regt en Edwin de Jong namens het Witte Kerkje langsgegaan bij Stichting de Hofstee: een woonplek voor mensen met een verstandelijke beperking. De Hofstee is een gloednieuwe plek voor twintig bewoners. Alle kamers waren binnen twee maanden bewoond en er is al een wachtlijst. Dit geeft aan hoe groot de behoefte aan dit soort initiatieven is. De opbrengst van de kalenderactie was, inclusief een ruimhartige gift, 1000 Euro. Dat bedrag is geheel naar De Hofstee gegaan en door een symbolische cheque overhandigd aan Arie Korengevel. Voor meer informatie zie www.stichtingdehofstee.nl.

Simonshaven ontmoet
In verband met de huidige maatregelen is het helaas niet mogelijk om iets te organiseren. We hopen dat we misschien op dinsdagmiddag 25 januari weer samen mogen komen. Houd daarvoor de facebookpagina “Witte Kerkje van Simonshaven” of “Vrienden van het Witte Kerkje” en de website in de gaten.

Diensten in het Witte Kerkje 
2 januari          10.00 uur               ds. Edwin de Jong
9 januari          10.00 uur               dhr. Rob van Mourik
16 januari       10.00 uur               ds. Edwin de Jong
23 januari        10.00 uur               ds. D. ter Horst
30 januari        10.00 uur               ds. Edwin de Jong

Activiteiten kalender
3 januari          Handige dames – vervallen
12 januari        Simonshaven ontmoet – vervallen
20 januari        Bijbel gespreksgroep, 10.00 uur
25 januari        Simonshaven ontmoet, 14.30 – 17.00 uur onder voorbehoud
28 januari     Barok in Simonshaven, 20.15 uur – onder voorbehoud

Gratis nieuwsbrief
Wilt u de nieuwsbrief voortaan per mail ontvangen? Of kent u zo iemand? Geef dan het mailadres door aan: beheerder@kerksimonshaven.nl.

 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Protestantse Gemeente Simonshaven-Biert en verschijnt maandelijks. www.kerksimonshaven.nl ●beheerder@kerksimonshaven.nl ● Bankrekening: NL15INGB0008801821
terug